Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

MOS

Malmö Offspring Study – startade 1 mars 2013 och syftar till att kartlägga familjemönster bakom stora folksjukdomar på basen av gen-miljö interaktion

Länk till MOS-webbsida

Det är välkänt att en rad stora sjukdomsgrupper tenderar att ansamla sig inom vissa familjer, men orsaken till detta är inte kartlagd. Dock vet man att den rent genetiska komponenten endast kan förklara en mindre del av detta familjemönster varför man vill leta efter andra förklaringar. Sådana kan tänkas stå att finna i hur miljöfaktorer påverkar genentiken (s.k. epigenetik) men även andra mekanismer som t.ex. påverkan i fosterliv eller tidig barndom samt olika former av bakteriemönster i magtarmkanalen (mikrobiota) där olika familjemedlemmar tenderar att likna varandra. Hittills har 3800 individer undersökts (mars 2019) och studien syftar till att ha undersökt 6000 individer 2021.

Malmö Offspring Study, MOS (Malmö Familjestudie) är en hälsoundersökning med forskningssyfte att kartlägga familjemönster bakom fr.a. hjärtkärlsjukdom och diabetes. Målgruppen utgörs av barn och barnbarn till index-personer (generation 1) vilka tidigare undersökts inom ramen för Malmö Kost Cancer studiens Kardiovaskulära Arm (MKC-KVA) vid en baslinje 1992-1996 [1]. MOS omfattar en kroppsundersökning, ett frågeformulär, blodprovstagning, tekniska undersökningar, kostregistrering samt provtagning från urin och avföring. De tekniska undersökningarna omfattar ultraljud av halskärl, mätning av artärstyvhet, 24-timmars blodtryck perifert och centralt, perifer cirkulation, ankel-arm index och spirometri. Till detta kommer kognitiva tester samt uppskattning av glukosmetabol kontroll och transdermal bestämning av Advanced Glycation End (AGE) produkter, ett mått på vävnadsglykering. Prover lagras i Region Skånes biobank (BD47), inklusive DNA. Studien är etikgodkänd via Regionala etikprövningsnämden i Lund (Dnr. 2012/594) samt PUL anmäld via Lunds universitet.

Medicinskt ansvarig läkare för studien är prof/öl Peter M Nilsson som tillsammans med prof/öl Olle Melander gemensamt har ett vetenskapligt ledningsansvar för MOS tillsammans med styrguppen för MOS. Studien bygger på en bred samverkan med en rad andra forskare [2,3]. Deltagare får svar på avvikande prover eller tekniska undersökningar om dessa föranleder åtgärd, samt v.b. vidare remittering för behandling och uppföljning. MOS stöds av det strategiska forskningsområdet EpiHealth vid Lunds universitet samt Vetenskapsrådet, Hjärtlungfonden och region Skåne (ALF-medel).

I studien ingår följande specifika undersökningar av deltagarna:

- kroppsundersökning med mätning av längd, vikt, blodtryck (i arm samt centralt under 24 timmar)
- blodprovstagning inklusive DNA prov för vissa genetiska analyser avseende definierade  folksjukdomar, för analys av gen-miljö interaktion
- tekniska undersökningar (externa): ultraljud av halskärl, mätning av blodflöde i fingrar och fötter, 24-timmars blodtrycksmätning, artärstyvhetsmätning, mätning av andningskapacitet (spirometri)
- undersökning av minne och snabbhetstest (kognitionstester: MOCA, AQT)
- frågeformulär med frågor om t.ex. livsstil, utbildning, stress
- kostregistrering via dator under fyra dygn (man kan logga in hemma och fylla i) efter modell av Livsmedelsverkets kostundersökningar
- urinprov samt avföringsprov (för att skatta sammansättning av bakteriefloran i tarmen)

Kontaktpersoner för MOS

Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 040-33 24 15, 0704-50 34 56, Peter [dot] Nilsson [at] med [dot] lu [dot] se

Olle Melander, professor i internmedicin vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 040- 39 12 09, Mobil arbete: 040-39 12 21, Olle [dot] Melander [at] med [dot] lu [dot] se


Godkänd etik-ansökan

EPN finalt besked 2012 (PDF, 282 kB, ny flik)

 

MOS baslinje publikation

The Malmö Offspring Study (MOS): design, methods and first results (PDF, 1,23 MB, ny flik)

 

Malmo Offspring Dental Study (MODS)

I samband med Malmö Familjestudie erbjuds deltagare en kostnadsfri och smärtfri undersökning av sin tandhälsa vid Tandvårdshögskolan. Undersökningen består av en tand- och munundersökning med röntgen och salivprov för att diagnostisera bland annat hål i tänderna och tandlossning. 

Undersökningen leds av odontologie doktor, docent Daniel Jönsson vid Tandvårdshögskolan.

 

Referenser


1. Manjer J, Carlsson S, Elmståhl S, Gullberg B, Janzon L, Lindström M, Mattisson I, Berglund G. The Malmö Diet and Cancer Study: representativity, cancer incidence and mortality in participants and non-participants. Eur J Cancer Prev. 2001;10:489-99.

2. Ohlsson B, Orho-Melander M, Nilsson PM. Higher Levels of Serum Zonulin may rather be Associated with Increased Risk of Obesity and Hyperlipidemia, Than with Gastrointestinal Symptoms or Disease Manifestations. Int J Mol Sci.2017; 18(3).

3. Ottosson F, Brunkwall L, Ericson U, Nilsson PM, Almgren P, Fernandez C, Melander O, Orho-Melander M. Connection Between BMI-Related Plasma Metabolite Profile and Gut Microbiota. J Clin Endocrinol Metab. 2018; 103(4):1491-1501.

Sidansvarig:

ORGANISATION - MOS

Styrguppen för MOS med principal investigators (PI):
Peter M Nilsson (PI), professor
Olle Melander (co-PI), professor
Gunnar Engström, professor
Jan Nilsson, professor
Margaretha Persson, Dr med vet,
Cecilia Kennbäck, chef Klinisk Forskningsenhet
Marju Orho-Melander, professor
Louise Brunkwall, doktorand
Daniel Jönsson, docent, tandläkare

 

 

 

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
info [at] med [dot] lu [dot] se
Om webbplatsen