Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Malmö Förebyggande Medicin - MFM

1974 startade ett primärpreventivt projekt vid Medicinska kliniken, UMAS (numera SUS, Malmö), under ledning av professor Bertil Hood.

Malmö Förebyggande Medicin är en kohortstudie som 1974 bjöd in alla män från vissa födelsekohorter (1921-1949) och något senare började man undersöka kvinnor (födda 1926-1949). Syftet var att kartlägga kardiovaskulära riskfaktorer och alkoholmissbruk i den lokala befolkningen, och att erbjuda individer under risk ett interventionsprogram. Vid uppföljningen användes DNA för analys av genetisk risk för typ 2 diabetes, kardiovaskulär sjukdom och vissa typer cancer.

Då projektet avslutades 1991 hade cirka 22 000 män och 11 000 kvinnor deltagit. Detta representerade cirka 70 procent av alla inbjudna. Rekrytering och insamling av data har tidigare beskrivits i flera referenser.

Baslinjeundersökningen innehöll ett frågeformulär som främst behandlade livsstil och socioekonomiska faktorer. Alla deltagarna lämnade ett blodprov och genomgick en fysisk undersökning där man mätte blodtryck, längd och vikt samt undersökte lungfunktionen. Ett flertal laboratorieparametrar  analyserades direkt, plasma och serum sparades i minus 20°C. 

Efter fem till tio år upprepades undersökningarna för cirka 6 100 individer (framförallt män), så kallade 6-års re-screeningen.

I början av 2000-talet bjöds alla som deltagit i baslinjeundersökningen in till en återundersökning. Den omfattade ett förkortat frågeformulär samt blodprovstagning. Denna gång sparades både serum, plasma och DNA. Totalt deltog drygt 11 500 män och 6 500 kvinnor i återundersökningen.

Kontakt

Ledningsgruppens ordförande
Olle Melander
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
+46 40 391209
olle [dot] melander [at] med [dot] lu [dot] se (olle[dot]melander[at]med[dot]lu[dot]se)


Datamanagement
Anders Dahlin, 040-332460  anders [dot] dahlin [at] med [dot] lu [dot] se (anders[dot]dahlin[at]med[dot]lu[dot]se)

Biobanken - prov
Cecilia Kennbäck, 040-332037  cecilia [dot] kennback [at] skane [dot] se (cecilia[dot]kennback[at]skane[dot]se)

Malmö Kost Cancer - EPIC
Jonas Manjer, 040-337682  jonas [dot] manjer [at] med [dot] lu [dot] se (jonas[dot]manjer[at]med[dot]lu[dot]se)

Malmö Förebyggande Medicin
Olle Melander, 040-391209  olle [dot] melander [at] med [dot] lu [dot] se (olle[dot]melander[at]med[dot]lu[dot]se)
Peter Nilsson, 040-332415  peter [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (peter[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Nutritionsepidemiologi - Kostdatabasen
Emily Sonestedt, 040-391325  emily [dot] sonestedt [at] med [dot] lu [dot] se (emily[dot]sonestedt[at]med[dot]lu[dot]se)
Ulrika Ericson, 040-391324  ulrika [dot] ericson [at] med [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]ericson[at]med[dot]lu[dot]se)

Malmö Offspring Study
Peter Nilsson, 040-332415  peter [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (peter[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Olle Melander, 040-391209  olle [dot] melander [at] med [dot] lu [dot] se (olle[dot]melander[at]med[dot]lu[dot]se)