Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uttag

MKC, MFM och MOS utgör tillsammans ett världsunikt material som har bidragit till betydande forskningsresultat inom bland annat cancer, hjärtsjukdomar och diabetes.

Tre kohorter med avgörande betydelse för forskning

Malmö Kost Cancer, MKC, och Malmö Förebyggande Medicin, MFM, har tillsammans undersökt cirka 50 000 Malmöbor. Undersökningarna började på 1970-talet och återundersökningarna avslutades 2012. År 2013 startade Malmö Offspring Study, MOS, som undersöker barn och barnbarn till tidigare deltagare i MKC.

Den information och de blodprover som samlades in är ett världsunikt material och ett stort antal studier har gjorts baserade på dessa undersökningar. Många avhandlingar har skrivits och viktiga resultat har kunnat presenteras. De ämnen som har undersökts är bland annat riskfaktorer för cancer, hjärtinfarkt och diabetes. Undersökningarna har också använts vid studier av reumatiska sjukdomar och sociala faktorers betydelse för hälsan.

Insamlat material samlas i Region Skånes Biobank

Deltagarna i undersökningarna svarade på en rad frågor om livsstil (till exempel rökning, alkohol och fysisk aktivitet), tidigare sjukdomar och vad man äter. Alla deltagarna vägdes och mättes. Blodprover togs och dessa finns nu samlade i frysar vid Skånes universitetssjukhus, Malmö och Region Skånes Biobank BD47 i Lund.     

Flödesdiagram över provtaging i MPP, MDCS och MOS under olika faser
De olika faserna i kohorterna MPP, MDCS och MOS

                                   

Det som samlats in är en gemensam tillgång för den vetenskapliga världen. Forskare, från Sverige och utlandet, uppmuntras att använda materialen i sina studier. Tillgång till information och prover sker dock på vissa villkor. Det krävs etiskt tillstånd för alla studier och all verksamhet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) (EU 2016/679) och Dataskyddslagen SFS 2018:218 (SFS 2018:218). I vissa fall behövs personuppgifter, som till exempel vid samkörningar mot olika register, men denna information avidentifieras innan den når enskilda forskare. Mer information om hur man ansöker om material finns i menyn till vänster.

Kvalitetshandbok för Biobanken

Under 2015 färdigställdes en kvalitetshandbok som har tagits fram som en del av kvalitetsarbetet för provsamlingarna. Kvalitetssäkring av biobanken är viktig för att säkerställa god kvalitet på den forskning som baseras på biobanken samt för att säkerställa att biobanken kan användas utan att skada den enskilda deltagarens integritet. Upprättandet av en kvalitetshandbok ska garantera att rutiner finns för att prov omhändertas, förvaras och används på ett sådant sätt att kvaliteten, spårbarheten och säkerheten i biobanken tillgodoses. Respekt för den enskilde deltagarens integritet ska alltid stå i centrum.

Kvalitetshandbok (pdf 318,5 kB, new window)


 

Kontakt

Ledningsgruppens ordförande:

Olle Melander
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
+46 40 391209
olle [dot] melander [at] med [dot] lu [dot] se (olle[dot]melander[at]med[dot]lu[dot]se)


Datamanagement:  
Anders Dahlin, 040-332460  anders [dot] dahlin [at] med [dot] lu [dot] se (anders[dot]dahlin[at]med[dot]lu[dot]se)

Biobanken - prov: 
Cecilia Kennbäck, 040-332037  cecilia [dot] kennback [at] med [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]kennback[at]skane[dot]se)

Malmö Kost Cancer - EPIC: 
Jonas Manjer, 040-337682  jonas [dot] manjer [at] med [dot] lu [dot] se (jonas[dot]manjer[at]med[dot]lu[dot]se)

Malmö Förebyggande Medicin: 
Olle Melander, 040-391209  olle [dot] melander [at] med [dot] lu [dot] se (olle[dot]melander[at]med[dot]lu[dot]se)
Peter Nilsson, 040-332415  peter [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (peter[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Nutritionsepidemiologi - Kostdatabasen: 
Emily Sonestedt, 040-391325  emily [dot] sonestedt [at] med [dot] lu [dot] se (emily[dot]sonestedt[at]med[dot]lu[dot]se)
Ulrika Ericson, 040-391324  ulrika [dot] ericson [at] med [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]ericson[at]med[dot]lu[dot]se)

Malmö Offspring Study: 
Peter Nilsson, 040-332415  peter [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (peter[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Olle Melander, 040-391209  olle [dot] melander [at] med [dot] lu [dot] se (olle[dot]melander[at]med[dot]lu[dot]se)