Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kostnader för uttag - MKC/MFM

Initialt finansierades MKC av Cancerfonden och MFM av sjukvården i Malmö. Fram till 2005 hade vi möjlighet att tillhandahålla prover och datauttag utan kostnad. Idag måste dock vår verksamhet intäktsfinansieras. 

Vår största utgift är personalkostnader. Vi har en heltidsanställd datamanager och en heltidsanställd projektkoordinator. Vid stora uttag måste vi också ta hjälp från externt anställda BMA. Vår andra stora kostnad är driften av frysarna (inklusive inköp av nya frysar, service och underhåll), som rymmer cirka en halv miljon prover bara för MKC. Dessutom tillkommer kostnader för DNA-extraktion, REMPning av prover, hyra av lokaler, inköp av datorer med mera.

Inom projektet har vi gjort en beräkning av vad underhåll av biobank och databas kostar, och fördelat detta över antal uttag vi förväntar oss per år. Vid eventuella underskott täcks detta av ledningsgruppens medlemmar. Därför är vi numera, tyvärr, tvungna att debitera för de kostnader som uppkommer vid uttag. 

Kostnader för utplock av prover och data

KategoriKonstnad*
Startavgift, ny ansökan25 000 kr
Startavgift, kompletterande ansökan5 000 kr
Biologiskt prov, DNA10 kr/prov + kostnad Biobanksavdelning 47 (BD47)
Biologiskt prov, övriga prover100 kr/prov + kostnad Biobanksavdelning 47 (BD47)
Data (arbetstid datamanager)1 500 kr/tim

* Endast en startavgift debiteras för MFM-MKC parallellansökningar. Ansökningar som gäller validering av data via journaler debiteras ej, ett krav är dock att resultat från validering överförs till MFM/MKC-databaserna. För provutplock som utförs av egen personal debiteras ej provkostnad, däremot debiteras eventuell arbetstid för datamanager i samband med utplocket. Lunds universitets OH-kostnad (22,5%) tillkommer.