Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Malmö Kost Cancer - MKC

Cancerfonden tog i början av 1990-talet initiativ till en stor kohortstudie med det primära målet att undersöka sambandet mellan kosten och efterföljande cancerrisk.

MKC-studien kom att ledas av professorn i internmedicin, Göran Berglund, och professorn i epidemiologi, Lars Janzon. Mellan 1991 och 1996 rekryterades 17 000 kvinnor (födda 1923-1950) och 11 000 män (födda 1923-1945), vilket motsvarade ett deltagande på 40 procent. Rekryteringen finns utförligt beskrivet i flera referenser. MKC är en del av EPIC  - The European Prospective Investigation into Diet and Cancer. Detta samarbete involverar cirka 20 liknande kohorter i tio europeiska länder. Totalt finns data och biologiskt material från ca 550 000 personer.

MKC baslinjeundersökning (1991-1996)

Baslinjeundersökningen bestod av ett frågeformulär som rörde livsstil, socioekonomiska faktorer, mediciner och tidigare sjukdomar. En viktig del av baslinjeundersökningen var kostmätningar. Deltagarna fick föra dagbok under en vecka och skriva ned vad de åt, sedan gjordes kompletterande individuella intervjuer med var och en. Kroppskonstitutionen undersöktes på flera sätt; längd, vikt, höft- och midjeomkrets mättes. Fettprocent beräknades med en impedansmetod. Slutligen lämnade alla blodprov som separerades och sparades i minus 80°C eller minus 140°C. DNA har extraherats från alla individer och från nästa alla finns dessutom även GWAS-data.

MKC kardiovaskulär del (1992-1999)

Redan tidigt utökades studien med ytterligare frågeställningar. I en kardiovaskulär del undersöktes ca 6 000 män och kvinnor. Deltagarna lämnade kompletterande blodprover, denna gång fastande, och man undersökte också intima-media, tjockleken på halskärlen, med ultraljudsteknik. En annan kompletterande undersökning var de bentäthetsmätningar som utfördes på en stor del av alla deltagare. Slutligen undersökte det så kallade ”Nack-Skulder- Projektet” faktorer relaterade till kronisk smärta.

MKC 5-års återundersökning (1997-2001)

Fem år efter baslinjeundersökningen kontaktades alla deltagare som var i livet och ombads fylla i frågeformuläret en andra gång. Totalt svarade drygt 22 000 individer på formuläret. 

MKC återundersökning kardiovaskulära delen (2007-2012)

Mellan 2007 och 2012 pågick en återundersökning av den kardiovaskulära delen. Drygt 3 700 individer deltog. Återundersökningen bestod av ett frågeformulär, mätningar av kroppskonstitutionen, blodtryck, sockerbelastning (OGTT), ultraljud carotis och artärstyvhet samt blodprovstagning.

Malmö Offspring Study (2012-2020)

Malmö Offspring StudyMOS, bjuds ett antal barn och barnbarn till den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer in att delta. Barnen är idag i 50-55-årsåldern och barnbarnen är ca 20-30 år gamla. MOS startade 2013 och planeras pågå till 2020. Totalt beräknas ca 5-6 000 barn och barnbarn deltaga i studien av ca 15 000 möjliga.

Kontakt

Ledningsgruppens ordförande
Olle Melander
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
+46 40 39 12 09
olle [dot] melander [at] med [dot] lu [dot] se (olle[dot]melander[at]med[dot]lu[dot]se)


Datamanagement
Anders Dahlin, 040-332460  anders [dot] dahlin [at] med [dot] lu [dot] se (anders[dot]dahlin[at]med[dot]lu[dot]se)

Biobanken - prov
Cecilia Kennbäck, 040-332037  cecilia [dot] kennback [at] skane [dot] se (cecilia[dot]kennback[at]skane[dot]se)

Malmö Kost Cancer - EPIC
Jonas Manjer, 040-337682  jonas [dot] manjer [at] med [dot] lu [dot] se (jonas[dot]manjer[at]med[dot]lu[dot]se)

Malmö Förebyggande Medicin
Olle Melander, 040-391209  olle [dot] melander [at] med [dot] lu [dot] se (olle[dot]melander[at]med[dot]lu[dot]se)
Peter Nilsson, 040-332415  peter [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (peter[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Nutritionsepidemiologi - Kostdatabasen
Emily Sonestedt, 040-391325  emily [dot] sonestedt [at] med [dot] lu [dot] se (emily[dot]sonestedt[at]med[dot]lu[dot]se)
Ulrika Ericson, 040-391324  ulrika [dot] ericson [at] med [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]ericson[at]med[dot]lu[dot]se)

Malmö Offspring Study
Peter Nilsson, 040-332415  peter [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (peter[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Olle Melander, 040-391209  olle [dot] melander [at] med [dot] lu [dot] se (olle[dot]melander[at]med[dot]lu[dot]se)