Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uttagsansökningar - MKC/MFM

Alla forskare är välkomna med ansökningar angående uttag av data och biologiskt material. Vår policy är att MKC/MFM ska betraktas som en öppen resurs. Sedan 2006 har vi fått in mer än 1000 ansökningar (t o m april 2019). Mindre än 20 har fått avslag. Flera av dessa har varit för breda och ej tillräckligt specifika, har överlappat med andra projekt, eller berört metodutveckling där prospektivt insamlade prover inte varit nödvändiga. De vanligaste orsakerna till att en ansökan måste bordläggas är att etiktillstånd saknas eller att den ansökta provmängden är för stor.

Viktiga steg vid begäran av uttag

 1. Ta gärna en första preliminär kontakt.
 2. Ordna etiskt tillstånd.
 3. Minimera mängden biologiskt material som efterfrågas.
 4. Beakta instruktioner i nedanstående dokument vid önskemål om utplock av variabler från kostdatabasen.

  Instruktioner kostdatabasen (pdf 36,1 kB, ny flik)
   
 5. Skicka ifylld uttagsansökan tillsammans med en lista i Excel-format över önskade variabler (var god och se blankett och filer nedan) till datamanager Anders Dahlin och ledningsgruppens ordförande Olle Melander.
   

  MKC & MFM Uttagsblankett (pdf 487 kB, ny flik 
  MKC Variabellista (pdf 5,94 MB, ny flik)
  MFM Variabellista (pdf 3,17 MB, ny flik)
  MOS Variabellista (pdf 3,42 MB, ny flik)
   

 6. Ansökan hanteras av ledningsgruppen, se nedan.
 7. Kopia av underskriven uttagsansökan returneras till den som ansökt.
 8. Vid uttag av biologiskt material tag kontakt med Cecilia Kennbäck (040-331920, cecilia [dot] kennback [at] skane [dot] se (cecilia[dot]kennback[at]skane[dot]se)) eller Region Skånes Biobanksavdelning 47 (BD47) i Lund, RS136BD47 [at] skane [dot] se (RS136BD47[at]skane[dot]se).
 9. DNA och -20°C prover förvaras och hanteras av BD47, Lund. BD47 behöver få uppgift om aktuellt projektnummer som fås i samband med godkännandet av ansökan.
 10. Betala fakturan för uttagskostnader.
 11. Efter analys av prover skall eventuell överbliven provmängd destrueras alternativt returneras om så överenskommits. 
 12. Returnera analysresultat till Anders Dahlin.
 13. Ange i publikationer att MKC/MFM har använts. 
 14. Vid DNA analys skall också anges att Region Skåne Biobank BD47 förvarat proverna

Villkor som reglerar uttaget finns angivna i detalj på uttagsblanketten. 


Ledningsmöten under 2024

Under 2024 kommer ledningsgruppen att ha sex möten (var god och se lista nedan). Ansökningar som ska behandlas under ett möte ska vara Anders Dahlin tillhanda en vecka innan mötet.

Ledningsmöten

30 januari
19 mars
4 juni
27 augusti
8 oktober
3 december


Återrapportering av data 

För att garantera att kommande forskargenerationer kommer att ha tillgång till alla analysresultat, skall alla resultat återrapporteras till den centrala databasen. Den enskilde forskaren äger dock rätten till hur resultaten skall användas. Forskaren kan ange om och när de skall släppas fria, dvs när ledningsgruppen kan besluta om uttag till andra projekt. Detta kan även regleras i samband med uttagsbeslutet. För att garantera att data tolkas rätt och att metodbeskrivningar är korrekta, rekommenderas starkt att den forskare som samlat in resultaten erbjuds medförfattarskap på eventuellt ytterligare publikationer.